Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nam bác sĩ sản khoa tiết lộ những phút “khó đỡ” trong nghề

Bác sĩ sản khoa.
Bác sĩ sản khoa.