Một bệnh nhân bị đâm thấu tim thoát cửa tử

Bệnh nhân đã hồi phục sau ca phẫu thuật
Bệnh nhân đã hồi phục sau ca phẫu thuật