Một bệnh nhân bị đâm thấu tim thoát cửa tử

Bệnh nhân đã hồi phục sau ca phẫu thuật
Bệnh nhân đã hồi phục sau ca phẫu thuật
Bệnh nhân đã hồi phục sau ca phẫu thuật