Luật sư yêu cầu khởi tố ngay ông Trương Quý Dương trong vụ tai biến chạy thận

Luật sư Trần Hồng Phúc "độc diễn" gần một buổi bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương trong chiều 25.5
Luật sư Trần Hồng Phúc "độc diễn" gần một buổi bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương trong chiều 25.5
Luật sư Trần Hồng Phúc "độc diễn" gần một buổi bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương trong chiều 25.5

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM