Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị cáo Hoàng Công Lương phản lại lời khai của ông Trương Quý Dương

Bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lại lời khai của ông Trương Quý Dương. Ảnh: Anh Phú
Bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lại lời khai của ông Trương Quý Dương. Ảnh: Anh Phú