Bị cáo Hoàng Công Lương phản lại lời khai của ông Trương Quý Dương

Bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lại lời khai của ông Trương Quý Dương. Ảnh: Anh Phú
Bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lại lời khai của ông Trương Quý Dương. Ảnh: Anh Phú
Bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lại lời khai của ông Trương Quý Dương. Ảnh: Anh Phú

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM