Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công ty Thiên Sơn rũ bỏ trách nhiệm trong tai biến chạy thận tại Hòa Bình

Bị cáo Hoàng Công Lương đến tòa trong ngày thứ 6 xét xử sơ thẩm. Ảnh: Anh Phú
Bị cáo Hoàng Công Lương đến tòa trong ngày thứ 6 xét xử sơ thẩm. Ảnh: Anh Phú