Lấy thanh gỗ nhọn dài 6cm trong ổ mắt bệnh nhân

BS Hải trò chuyện cùng bệnh nhân sau ca mổ (ảnh K.Q)
BS Hải trò chuyện cùng bệnh nhân sau ca mổ (ảnh K.Q)
BS Hải trò chuyện cùng bệnh nhân sau ca mổ (ảnh K.Q)