Lấy thanh gỗ nhọn dài 6cm trong ổ mắt bệnh nhân

BS Hải trò chuyện cùng bệnh nhân sau ca mổ (ảnh K.Q)
BS Hải trò chuyện cùng bệnh nhân sau ca mổ (ảnh K.Q)