Lần đầu tiên cắt u gan lớn cho bệnh nhân 77 tuổi tại Bệnh viện hạng 2

Các bác sĩ Bệnh viện quận 2 thực hiện mổ u gan (Ảnh X.B)
Các bác sĩ Bệnh viện quận 2 thực hiện mổ u gan (Ảnh X.B)
Các bác sĩ Bệnh viện quận 2 thực hiện mổ u gan (Ảnh X.B)