Bà cụ 75 tuổi nguy kịch vì bị bò nhà tấn công

Bà cụ điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn ITO (Ảnh: M.Thương)
Bà cụ điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn ITO (Ảnh: M.Thương)
Bà cụ điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn ITO (Ảnh: M.Thương)