Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà cụ 75 tuổi nguy kịch vì bị bò nhà tấn công

Bà cụ điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn ITO (Ảnh: M.Thương)
Bà cụ điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn ITO (Ảnh: M.Thương)