Không thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân mất thêm 10% tổng chi phí

Rất nhiều người dân khám-chữa bệnh không có thẻ BHYT. Ảnh: Thùy Linh
Rất nhiều người dân khám-chữa bệnh không có thẻ BHYT. Ảnh: Thùy Linh
Rất nhiều người dân khám-chữa bệnh không có thẻ BHYT. Ảnh: Thùy Linh