Áp dụng giá viện phí mới: Bệnh nhân không có BHYT chịu áp lực lớn

Ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam). Ảnh: N.H
Ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam). Ảnh: N.H
Ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam). Ảnh: N.H