Giải pháp cho trẻ có nguy cơ thiếu dinh dưỡng bắt kịp đà tăng trưởng