Gấp rút bảo vệ hơn 550 bệnh nhân chạy thận trước COVID-19 ở Hải Dương

Hải Dương quyết tâm phòng, tránh dịch (Ảnh: Bộ Y tế)
Hải Dương quyết tâm phòng, tránh dịch (Ảnh: Bộ Y tế)
Hải Dương quyết tâm phòng, tránh dịch (Ảnh: Bộ Y tế)
Lên top