Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Các nhân viên xét nghiệm COVID-19 làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các nhân viên xét nghiệm COVID-19 làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các nhân viên xét nghiệm COVID-19 làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top