Đuổi việc cán bộ y tế bán sổ tiêm chủng

Cuốn sổ tiêm chủng chị Y. phải mua với giá 50.000 đồng
Cuốn sổ tiêm chủng chị Y. phải mua với giá 50.000 đồng