Đuổi việc cán bộ y tế bán sổ tiêm chủng

Cuốn sổ tiêm chủng chị Y. phải mua với giá 50.000 đồng
Cuốn sổ tiêm chủng chị Y. phải mua với giá 50.000 đồng
Cuốn sổ tiêm chủng chị Y. phải mua với giá 50.000 đồng