Làm rõ thông tin người dân phải mua sổ tiêm chủng với 50.000 đồng

Người dân phải mua sổ tiêm chủng với giá 50.000 đồng. Ảnh: FB nhân vật.
Người dân phải mua sổ tiêm chủng với giá 50.000 đồng. Ảnh: FB nhân vật.
Người dân phải mua sổ tiêm chủng với giá 50.000 đồng. Ảnh: FB nhân vật.