Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Làm rõ thông tin người dân phải mua sổ tiêm chủng với 50.000 đồng

Người dân phải mua sổ tiêm chủng với giá 50.000 đồng. Ảnh: FB nhân vật.
Người dân phải mua sổ tiêm chủng với giá 50.000 đồng. Ảnh: FB nhân vật.