Dự kiến tăng mức đóng bảo hiểm y tế vào năm 2019

Dự kiến tăng mức đóng BHYT (Ảnh tư liệu).
Dự kiến tăng mức đóng BHYT (Ảnh tư liệu).