Dự kiến tăng mức đóng bảo hiểm y tế vào năm 2019

Dự kiến tăng mức đóng BHYT (Ảnh tư liệu).
Dự kiến tăng mức đóng BHYT (Ảnh tư liệu).
Dự kiến tăng mức đóng BHYT (Ảnh tư liệu).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM