Cứu thành công bệnh nhân nằm viện 11 năm và chi phí điều trị 40 tỉ đồng

Lên top