Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top