Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ca ghép thận chéo đầu tiên ở Việt Nam đã thành công

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép thận chéo (ảnh BV)
Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép thận chéo (ảnh BV)