BV Nhi TƯ thu giá khám dịch vụ quá cao bị Bộ Y tế “sờ gáy“

Bệnh viện Nhi TƯ (Ảnh tư liệu)
Bệnh viện Nhi TƯ (Ảnh tư liệu)
Bệnh viện Nhi TƯ (Ảnh tư liệu)