Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát 5 phòng khám, 4 phòng khám bị xử phạt

Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát hoạt động phòng khám tư nhân. (Ảnh tư liệu)
Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát hoạt động phòng khám tư nhân. (Ảnh tư liệu)
Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát hoạt động phòng khám tư nhân. (Ảnh tư liệu)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top