Bộ trưởng Bộ Y tế: “Hoàn thiện thủ tục pháp lý để thực phẩm chức năng phát triển đúng hướng”

Một khâu trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng tại Cty Savipharm (ảnh M.P)
Một khâu trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng tại Cty Savipharm (ảnh M.P)
Một khâu trong quy trình sản xuất thực phẩm chức năng tại Cty Savipharm (ảnh M.P)