Bốn bà cháu ngộ độc vì uống nhầm nước giải nhiệt ô tô

Bà N. đang được chăm sóc tại BV
Bà N. đang được chăm sóc tại BV