Bộ Y tế sẽ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế bằng phần mềm trực tuyến

Bộ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ cho học viên. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ cho học viên. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ cho học viên. Ảnh: Thùy Linh