Bộ Y tế đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế xã

Cán bộ trạm y tế xã cho trẻ uống vitamin A. Ảnh: T.Linh
Cán bộ trạm y tế xã cho trẻ uống vitamin A. Ảnh: T.Linh
Cán bộ trạm y tế xã cho trẻ uống vitamin A. Ảnh: T.Linh
Lên top