Bộ Y tế đề nghị nâng mức cảnh báo dịch cúm A(H7N9)

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp.
Lên top