Báo động: Rượu methanol ở Hà Nội khiến 7 người cấp cứu

Các bác sỹ đang điều trị cho bệnh nhân ngộ độc rượu (Ảnh:BVCC)
Các bác sỹ đang điều trị cho bệnh nhân ngộ độc rượu (Ảnh:BVCC)
Các bác sỹ đang điều trị cho bệnh nhân ngộ độc rượu (Ảnh:BVCC)
Lên top