Bỏ quy định kê đơn thuốc phải ghi số chứng minh thư của cha mẹ

Đơn thuốc yêu cầu có số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ theo thông tư 52
Đơn thuốc yêu cầu có số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ theo thông tư 52
Đơn thuốc yêu cầu có số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ theo thông tư 52

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM