kê đơn thuốc

Năm 2021 sẽ kê đơn thuốc điện tử, hết cảnh bán thuốc tràn lan

Lệ Hà |

Kê đơn thuốc điện tử sẽ khắc phục tình trạng tái bán các loại thuốc chỉ được bán khi có đơn, thống kê, phân tích việc kê đơn nhằm truy suất nguồn gốc và trách nhiệm.

Thí điểm kê đơn thuốc điện tử

LH |

Đề án đơn thuốc điện tử quốc gia do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thực hiện triển khai thí điểm tại Hà Tĩnh và Hưng Yên với phần mềm Đơn thuốc điện tử quốc gia.