Bệnh nhân nặng trong sự cố chạy thận đang diễn biến xấu, suy đa tạng ​

Bệnh nhân Nguyên đang tiếp tục được điều trị
Bệnh nhân Nguyên đang tiếp tục được điều trị
Bệnh nhân Nguyên đang tiếp tục được điều trị