Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Các ca nặng đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân Nguyễn Văn Thiều đã hồi tỉnh, đang dần ổn định sức khoẻ.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Thiều đã hồi tỉnh, đang dần ổn định sức khoẻ.