Bác sĩ “điểm mặt” những nguy cơ khi chạy thận nhân tạo

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình điều trị cho những bệnh nhân chạy thận gặp sự cố. Ảnh: PV
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình điều trị cho những bệnh nhân chạy thận gặp sự cố. Ảnh: PV
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình điều trị cho những bệnh nhân chạy thận gặp sự cố. Ảnh: PV