Yên Bái:

Bé trai đau răng được kê thuốc... đặt âm đạo

Đơn thuốc của bé Q. Ảnh: Facebook P.V.T
Đơn thuốc của bé Q. Ảnh: Facebook P.V.T
Đơn thuốc của bé Q. Ảnh: Facebook P.V.T