Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhựa cây: Vị thuốc quý chữa nhiều bệnh ít ai biết

Ảnh: chualientri.com.
Ảnh: chualientri.com.