Báo động phá thai tuổi vị thành niên: Vô sinh thứ phát đang gia tăng

Người nhà đang chờ một ca cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: H.GIANG
Người nhà đang chờ một ca cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: H.GIANG
Người nhà đang chờ một ca cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: H.GIANG
Lên top