5.000 tác phẩm dự thi cuộc thi ảnh về chăm sóc người cao tuổi

Ảnh chụp một tác phẩm dự thi (Ảnh: Thùy Linh)
Ảnh chụp một tác phẩm dự thi (Ảnh: Thùy Linh)