20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế cần giúp đỡ

Bệnh nhân lao cần được hỗ trợ nhiều hơn từ cộng đồng. Ảnh minh hoạ
Bệnh nhân lao cần được hỗ trợ nhiều hơn từ cộng đồng. Ảnh minh hoạ