Xóa bỏ căn nguyên của nhũng nhiễu, lợi ích nhóm

Ảnh minh hoạ. Nguồn: VnEconomy.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: VnEconomy.