Xin gạo cứu đói cứ xin, làm bánh 3 tấn cứ làm

Năm ngoái (2017) TP. Sầm Sơn đã làm bánh dày kỷ lục hơn 2 tấn trong lễ hội bánh dày thần Độc Cước. Năm nay nâng lên hơn 3 tấn.
Năm ngoái (2017) TP. Sầm Sơn đã làm bánh dày kỷ lục hơn 2 tấn trong lễ hội bánh dày thần Độc Cước. Năm nay nâng lên hơn 3 tấn.
Năm ngoái (2017) TP. Sầm Sơn đã làm bánh dày kỷ lục hơn 2 tấn trong lễ hội bánh dày thần Độc Cước. Năm nay nâng lên hơn 3 tấn.