Sầm Sơn còn nhiều việc cần làm hơn lập kỷ lục bánh dày khổng lồ

Bánh dày khủng hơn 2 tấn được Sầm Sơn làm năm 2017 trong lễ đền Độc Cước. Ảnh: TTVH SS
Bánh dày khủng hơn 2 tấn được Sầm Sơn làm năm 2017 trong lễ đền Độc Cước. Ảnh: TTVH SS
Bánh dày khủng hơn 2 tấn được Sầm Sơn làm năm 2017 trong lễ đền Độc Cước. Ảnh: TTVH SS
Lên top