TP. Sầm Sơn đề nghị làm bánh dày kỷ lục hơn 3 tấn dâng vua Hùng

Năm ngoái (2017) TP. Sầm Sơn đã làm bánh dày kỷ lục hơn 2 tấn trong lễ hội bánh dày thần Độc Cước. Năm nay nâng lên hơn 3 tấn.
Năm ngoái (2017) TP. Sầm Sơn đã làm bánh dày kỷ lục hơn 2 tấn trong lễ hội bánh dày thần Độc Cước. Năm nay nâng lên hơn 3 tấn.
Năm ngoái (2017) TP. Sầm Sơn đã làm bánh dày kỷ lục hơn 2 tấn trong lễ hội bánh dày thần Độc Cước. Năm nay nâng lên hơn 3 tấn.
Lên top