Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại 3 quận Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần tiếp xúc cử tri.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần tiếp xúc cử tri.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần tiếp xúc cử tri.
Lên top