Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sự bất lương phải bị trừng trị