Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rượu, tai nạn và hình ảnh của thầy thuốc