Phạt bà Yến 5 triệu đồng là xử cái ngọn, còn gốc ở đâu?

Ảnh Quochoi.vn.
Ảnh Quochoi.vn.
Ảnh Quochoi.vn.
Lên top