Những cái chết cùng chung “kịch bản”

Em Nguyễn Tấn Trường, học lớp 4, đã ra đi vì nước ngập, vì một miệng cống tử thần. Ảnh: Dân trí
Em Nguyễn Tấn Trường, học lớp 4, đã ra đi vì nước ngập, vì một miệng cống tử thần. Ảnh: Dân trí