Nhân câu hỏi về sự “tiếp tay”

Công trình xây dựng trái phép đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Thắng
Công trình xây dựng trái phép đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Thắng
Công trình xây dựng trái phép đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Thắng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top