“Thau dơ rửa bẩn” sông Tô Lịch thôi chưa đủ!

Sau 2 ngày nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, làn nước sông Tô Lịch chuyển từ màu đen sang màu xanh rêu.
Sau 2 ngày nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, làn nước sông Tô Lịch chuyển từ màu đen sang màu xanh rêu.
Sau 2 ngày nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, làn nước sông Tô Lịch chuyển từ màu đen sang màu xanh rêu.
Lên top