Luật mới- quỹ mới- thêm một gánh nặng!

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.