Lạm dụng quyền lực và “tham nhũng vặt”

Ông Đinh La Thăng bị tuyên 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân.
Ông Đinh La Thăng bị tuyên 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân.
Ông Đinh La Thăng bị tuyên 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM